Följ Kapa förvaltning på Facebook

Kick-off!!

Onsdagen den 22 maj håller kontoret stängt p.g.a personaldag. Från klockan 9 på morgonen till sen kväll ska vi ta del av varnadras erfarenheter, lära oss mer om våra program och rutiner och blicka framåt.

Sommargåvor

Hos vår informations-och programleverantör Björn Lundén kan en ta del av följande information. Det går också att läsa mer här
 

Sommarplanering (190515)

Den härliga svenska sommaren närmar sig med stormsteg och vi är i brinnande högsäsong. Vi liksom våra kunder vill ha semester och kommer inom kort att skicka ut den vanliga sommarplaneringen med datum att tänka på, semesterstängt mm.
 

Praktikant (190321)

Under perioden 25 mars - 24 maj kommer Maria Birkler att göra praktik hos hos. Maria läser den tvååriga utbildningen YH ekonomi och redovisning hos IHM Business school här i Malmö.
Vi ser fram emot att lära känna Maria och även introducera henne i yrket som redovisningskonsult.

Vi rekryterar
 

Vi är glada för alla våra kunder, och för att kunna hålla den höga nivå av service och kommunikation som är en del av vårt signum söker vi nu en person att förstärka vår redovisningsida.
Är du den personen?
Tveka inte att höra av dig!
040-300316, elisabeth.larsen@kapaforvaltning.se
 

Aktuellt just nu

Arbetsgivardeklaration på individnivå
17 augusti är det dags för inlämning av de första arbetsgivardeklarationerna på individnivå. Först ut är företag som hade mer än 15 anställda 1 juli 2018 och som ska föra personalliggare i restaurang, tvätteri- eller byggverksamhet eller i näringsverksamhet som avser hårvård. Läs mer om de nya reglerna i artikel 17:135 och 18:218.

Felaktig moms
När någon har angett ett felaktigt momsbelopp på en faktura eller liknande handling, är momsen feldebiterad.
Det kan exempelvis vara ett företag som av misstag debiterar moms på en försäljning av en vara eller en tjänst som är undantagen från moms eller har debiterat fel momssats. Det kan också vara att ett företag har lagt på moms på sin försäljning trots att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen (omvänd momsskyldighet). Det kan vidare vara att en person har ställt ut en faktura med moms utan att vara momsskyldig. Momsen är även felaktigt debiterad om den som har angett ett momsbelopp är momsbefriad på grund av att personens omsättning under beskattningsåret uppgår till högst 30 000 kr.

Den som debiterar momsen är betalningsskyldig
Har felaktig moms angetts på en faktura eller liknade ska det felaktiga beloppet ändå betalas in till Skatteverket.
I den nya vägledningen vill Skatteverket förtydliga att man även blir betalningsskyldig om ett felaktigt momsbelopp angetts på en faktura eller liknande, trots att omsättningen ska beskattas i ett annat land. Detta kan exempelvis ske när en säljare av misstag har debiterat svensk moms där köparen i ett annat EU-land ska redovisa momsen (unionsinternt förvärv).

Betalningsskyldig vid självfakturering
När det gäller självfakturering kan säljaren bli betalningsskyldig även om det är kunden som faktiskt har utfärdat fakturan. Detta gäller om säljaren inte har ifrågasatt momsbeloppet på fakturan.
Ändras med kreditfaktura
Den som har blivit betalningsskyldig för en feldebiterad moms kan normalt ändra på detta genom att utfärda en kreditfaktura. Skatteverket kan efterge kravet på kreditfaktura om det finns särskilda skäl.

Ny delägare

Vid årsskiftet 2017/2018 blev det klart att Stefan Dirolfo, finansieringsekonom med lång erfarenhet går in som delägare.

På Björn Lundén har man koll på vad som gäller i juletid. Läs mer HÄR

Skatteverket har hårdgranskat företagsledare som mottagit hyra från sina bolag.
Genomgånede kan sägas att de är intresserade av
- hyresavtalet (mellan bolaget och ägaren)
-storleken på hyran
-hur hyran har beräknats
-om bolaget även har andra lokaler, och varför man i så fall behöver hyra även av ägaren.

Våra tips är bl.a. att vara mycket rimlig i sitt uttag av hyra, tänka igenom bolagets behov, dokumentera detta väl och se till att det finns avtal kring arrangemanget.

Hösten är de många mässornas tid.

Efter sommarledigheten är vi sugna på nya samarbeten, nya infallsvinklar och kanske nya investeringar.

På Entreprenad Lives hemsida har man publicerat en fin mässkola. Den hittar ni här.

Är du utställare denna gången så kan du säkert hitta något matnyttigt tips
 

Vi håller våra kunder uppdaterade med aktuella datum genom bl.a. utskick som det nedan.
Givetvis försöker vi hålla hemsidan lika uppdaterad.

Fota kvitto, kvitto i app

Bokföringsnämnden har klargjort i vilka situationer ett kvitto ska räknas som verifikation när anställda gör utlägg för företagets räkning.

Arkivering för arkivering gäller att om du sparar kvittot i någon annan, mer hållbar form än den du fått den, så kan du efter 3 år kasta originalet under förutsättning att du sparar den bättre kopian under resten av arkiveringstiden (7 år totalt)

Verifikation det du tagit emot, kvitto/pdf/ faktura är en del av bokföringsmaterialet och måste sparas.

Utlägg För att få avdrag för momsen på kvitton som den anställde/ägaren gjort med sitt privata kort/kontanter så duger det inte att bara fota kvittot och sedan sänga det. Originalet måste tillfogas bokföringen.

BL Info har publiserat en artikel i frågan. Läs mer här

Källa BL Info Online av Björn Lundén information

Revisor eller redovisningskonsult

Bolagsverket reder ut begreppen

En auktoriserad eller godkänd revisor

  • är utsedd av ägarna att granska företagets räkenskaper, årsredovisning och förvaltning
  • utför arbetet enligt god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem
  • rapporterar resultatet av sin granskning genom en revisionsberättelse som offentliggörs via årsredovisningen
  • står under tillsyn av Revisorsnämnden.

En auktoriserad redovisningskonsult

  • hjälper sin kund löpande under året med till exempel lön, fakturering och bokföring
  • hjälper företaget med konsultation och rådgivning.

Nya lagar 2017

Representation – avdrag och moms
Avdragsrätten för representationsmåltider har slopats. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är dock fortfarande avdragsgilla.
Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Se 16:289.


Sänkt moms på mindre reparationer
Momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent. Se 16:286.

Omsättningsgräns för moms
En omsättningsgräns på 30 000 kr för moms har införts. Beskattningsbara personer vars omsättning är högst 30 000 kr behöver alltså inte redovisa moms. Se 16:287.

Några övriga i sammandrag över de som berör dig och företaget
Golv för statslåneräntan
Ändrade regler för uppskov
Begränsad uppräkning av skiktgränsen
Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar
Ny definition av fastighet i momslagen
Fler nya RUT-tjänster
Växa-stöd vid förstagångsanställning
Nollränta på skattekontot
Koncernbidrag
Beloppsspärren
vid underskottsavdrag i samband med ägarförändringar ska i vissa fall beräknas på ett nytt sätt.
Sänkt reklamskatt
Stopp för kattrumpor

Källa: BL Info Online

Att tänka på inför julen

Julgåvor till kunder
Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Julbord för kunder mfl
Precis som vid annan representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande för att måltidsrepresentation ska bli avdragsgill. Under 2016 är avdraget 90 kr + moms per person (se även beslutet om slopad avdragsrätt 2017 i artikel 16:289).

Julgåvor till personalen
Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2016 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan.
Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.
Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

LÄS MER HÄR

Nytt ställningstagande från Skatteverket om dricks
Läs mer här
Några av rubrikerna:
Nytt ställningstagande
Dricks är skattepliktig
Om arbetsgivaren fördelar dricksen
Betalning med kontokort mm
Bokföring och underlag
Om dricksen inte får tas ur kassan/Om dricksen får tas ur kassan

Nya regler för fåmansföretag.  Läs mer om detta här:
PWC bloggar
Sydsvenskan 2016-11-03
Regeringen

En liten rubrik.